TANCANG-STC
Cảng biển và kết nối nội địa của cảng (đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hàng không) cũng như vận tải biển trong nước và quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Có thể nói, cơ sở hạ tầng vận tải tại Việt Nam đã và đang được hoàn thiện. Vì vậy, trong hoạt động logistics, bên cạnh các phương thức vận chuyển, việc đầu tư vào nguồn lực con người thông qua phương pháp giáo dục hiện đại kết hợp cùng hệ thống mô phỏng có vị trí vô cùng to lớn.

Kết tinh từ sự gắn bó lâu dài và đầy triển vọng giữa Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn (1989) và Tập đoàn STC, Hà Lan (hoạt động tại VN năm 1993), Công ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực TÂN CẢNG-STC tập trung vào các khóa học ngắn hạn về lĩnh vực vận tải biển và logistics, vốn là một lĩnh vực đang phát triển rất nhanh chóng tại Việt Nam.

Với sứ mệnh:
“Giáo dục, đào tạo, tư vấn, quản lý nguồn nhân lực mang đẳng cấp quốc tế trong toàn bộ chuỗi cung ứng tại Việt Nam”, chúng tôi cam kết đem lại các giải pháp đào tạo chuyên biệt nhằm đáp ứng hầu hết những yêu cầu của thị trường.
Brochure

Trên cơ sở đó, các hệ thống mô phỏng hiện đại và tiên tiến nhất như: HỆ THỐNG MÔ PHỎNG CHUỖI VẬN TẢI ®, HỆ THỐNG MÔ PHỎNG LOGISTICS TẠI CẢNG® và HỆ THỐNG MÔ PHỎNG QUẢN LÝ RỦI RO® đã được trang bị tại trung tâm. Hệ thống trên được lắp đặt tại một phòng học lớn với nhiều khu vực chức năng.