Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực TÂN CẢNG – STC
Địa Chỉ: Khu cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM
Điện thoại: (+84) 8 374 22 771 / (+84) 8 374 22 775
Fax:               (+84) 8 374 22 770
E-mail:          info@tancang-stc.vn
Website:      www.tancang-stc.vn
Gửi thông tin
*