TANCANG-STC

TANCANG-STC

Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực TÂN CẢNG - STC ra đời trên cơ sở liên doanh giữa Việt Nam và Hà Lan, là Trung tâm chuyên đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, vận tải và logistics tại Việt Nam. Nơi đây tổ chức các khoá học ngắn hạn và cấp Chứng chỉ chuyên môn cho hàng nghìn lao động làm việc trong lĩnh vực vận tải, vốn là một lĩnh vực đang phát triển với tốc độ nhanh. Có thể nói, cảng biển cũng như các kết nối nội địa của cảng biển (đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hàng không) cùng với vận tải quốc tế, vận tải ven biển và vận tải nội địa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Hiện nay, hầu hết những công trình lớn về cơ sở hạ tầng đã được hoàn thiện, vì vậy đây là thời điểm thích hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thông qua việc đào tạo các chuyên gia vận tải Việt Nam có thể đáp ứng yêu cầu của tất cả công việc liên quan.

Công ty liên doanh được thành lập nhằm tiến hành các hoạt động sau:

  • -  Cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn dành cho cảng biển và những người làm việc liên quan đến vận tải tại cảng biển và lĩnh vực logistics bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong quản lý bến bãi, bốc xếp hàng hóa, vận tải biển, quản lý quá trình và chuỗi cung ứng và về các lĩnh vực liên quan khác phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

  • -  Lựa chọn các sinh viên và sinh viên đã tốt nghiệp loại giỏi của các trường, trường trung cấp và đại học (hàng hải) để giáo dục và đào tạo bổ sung thêm phù hợp với yêu cầu và nhu cầu trong nước (quốc tế);

  • -  Tiến hành các khóa đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho các nhân viên/quản lý ký thuật và người lao động làm việc trong ngành công nghiệp hàng hải và logistic và các lĩnh vực khác liên quan đến chuỗi vận tải hàng hải;

  • - Tổ chức các khóa đào tạo hàng hải khác theo đặt hàng của các công ty vận tải biển, môi giới tàu biển, giám định hàng hóa, các công ty quản lý bến bãi, các công ty giao nhận, các tổ chức quốc tế.